Sunday, 25/09/2022 - 05:23|
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH CÔNG III CHÀO ĐÓN XUÂN NHÂM DẦN 2022! MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI

Ảnh chụp công việc lao động chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại sau dịp nghỉ Tết và nghỉ phòng dịch bệnh Covid -19 năm 2021