Thực hiện kế hoạch năm học, công tác kiểm tra năm học 2018 - 2019, sáng ngày 20/3/2019 Phòng GD&ĐT thị xã Phổ Yên thành lập đoàn kiểm tra về kiểm tra chuyên đề trường Tiểu học ...